Teisingumas yra pastovi ir amžina jėga, kuri duoda kiekvienam žmogui tai, kas priklauso

— Domicijus Ulpianas
Advokatas Alvydas Krištupas
Advokatas Alvydas Krištupas turi 18 metų teisinio darbo patirtį. Nemažą profesinių žinių bei gebėjimų bagažą Alvydas Krištupas įgijo atlikdamas Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnybos vyriausiojo specialisto pareigas, kuriose vykdė Telšių apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimtų teisės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės sprendimams kontrolę, taip pat atlikdamas teisėjo padėjėjo pareigas Plungės rajono apylinkės teisme, kuriame rengė teisėjams bylas nagrinėjimui teismo posėdyje, ruošė teismo priimamų procesinių ir kitų dokumentų projektus administracinių teisės pažeidimų, civilinėse ir baudžiamosiose bylose, teikė teisėjams reikiamą teisinio pobūdžio ir kitokią byloms reikalingą informaciją bei dokumentus. Įgytą išsilavinimą, darbo patirtį ir įgūdžius Alvydas Krištupas įgyvendina savo įsteigtoje advokato kontoroje profesionaliai ir atsakingai atstovaudamas klientų interesus visoje Lietuvoje.

Darbo patirtis

2004-2006 Telšių apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento Regiono ekonomikos ir socialinio vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas
2006-2010 Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnybos vyriausiasis specialistas
2010-2017 Plungės rajono apylinkės teismo teisėjo padėjėjas

Išsilavinimas

Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla
Pagrindinės mokyklos prancūzų kalbos mokytojo kvalifikacija
Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakultetas
Teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Mykolo Romerio universitetas
Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Narystė

Lietuvos advokatūra
Plungės teisininkų asociacija

Kontaktai